TIC

En l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l'AMB s'encarrega de garantir que el territori disposi de les infraestructures necessàries per proporcionar una bona cobertura d'Internet. Recentment s'han detectat les zones del territori metropolità amb connectivitat reduïda i ja s'estan impulsant accions per pal·liar aquestes mancances.

TIC al territori metropolità
Dins del territori metropolità disposem d'una cobertura d'Internet de banda ampla acceptable. No obstant això, persisteixen algunes zones d'ombra que tenen un impacte molt negatiu en l'economia productiva i que, per tant, caldrà desenvolupar urgentment. Les TIC són una eina clau per al desenvolupament econòmic i social d'un territori. La possibilitat d'accés a internet de banda ampla ha esdevingut un servei bàsic i imprescindible per a llars i empreses.

L'AMB ha elaborat un estudi per determinar la cobertura a les diverses zones del territori metropolità i les possibilitats que les companyies la desenvolupin. És un procés complex, previ a l'elaboració d'una estratègica específica de millora de connectivitat.

A l'àrea metropolitana el servei d'internet se suporta majoritàriament sobre infraestructures desplegades per l'operador històricament incumbent (Telefónica). Alguns operadors alternatius han desplegat infraestructura pròpia per proporcionar serveis de banda ampla.

Fins ara, l'accés a internet de banda ampla s'ha ofert majoritàriament sobre xarxa de coure, i continua essent així. Darrerament s'està posant en funcionament la renovació de la xarxa cap a tecnologies basades en fibra òptica, que proporcionen més capacitat d'accés. El principal repte és, per tant, ampliar la cobertura de fibra òptica: el desplegament dels projectes anomenats FTTH (fibra fins a la llar).

Addicionalment, existeixen alternatives tecnològiques basades en ràdio que, com en el cas de la fibra òptica, generalment complementen o amplien l'oferta disponible en zones cobertes amb tecnologia tradicional basada en coure.

Actualment, la majoria d'operadors de serveis fixos s'han focalitzat a millorar la seva oferta sobre la infraestructura tradicional i han ajornat de moment el desplegament de la fibra òptica. Aquesta tendència té dues excepcions: Telefónica i ONO. Telefónica, tot i que amb un ritme més lent del que marcaven les previsions originals, ha engegat un pla de desplegament de FTTH arreu de l'estat espanyol i ja disposa d'una oferta comercial concreta. ONO fa arribar internet a 50 Mbps als seus clients utilitzant com a suport el cablejat de la xarxa de televisió per cable.