Programa pilot de foment de la transparència metropolitana 2016

Amb caràcter previ a l'establiment d'un programa estable de subvencions als ajuntaments metropolitans per a la implementació d'actuacions en l'àmbit de la transparència, durant l'any 2016 s'ha endegat un programa pilot amb sis municipis de petites dimensions amb necessitats especials en l'àmbit socioeconòmic i amb representació plural de tot l'espectre polític metropolità. L'objectiu del programa és detectar els àmbits i les necessitats prioritàries per tal de definir les futures convocatòries en concurrència competitiva. La dotació del programa pilot és d'un total de 36.000 euros, repartits de forma proporcional per a cada ajuntament, és a dir, 6.000 euros per a cada projecte d'iniciativa municipal.

Relació de convenis del programa pilot de subvencions per al foment de la transparència metropolitana

Exp. Ajuntament Projecte Data d'aprovació Data de signatura Subvenció (en €) Conveni
2368/16 Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Impuls transparència Sant Climent, dins de l'àmbit metropolità 22/11/2016 29/11/2016 6.000,00 Tauler d'anuncis (06/02/2017)
2367/16 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Realització de cartes de serveis municipals 22//11/2016 30/11/2016 6.000,00 Tauler d'anuncis (06/02/2017)
2394/16 Ajuntament de Torrelles de Llobregat Posta a punt del Portal de Transparència i seu electrònica de l'ajuntament de Torrelles 22/11/2016 30/11/2016 6.000,00 Tauler d'anuncis (06/02/2017)
2370/16 Ajuntament del Papiol Programa de transparència i d'accés a la informació pública de l'ajuntament del Papiol 22/11/2016 05/12/2016 6.000,00 Tauler d'anuncis (06/02/2017)
2393/16 Ajuntament de Badalona Coordinació del desplegament dels portals de transparència dels ens del sector públic local de l'Ajuntament de Badalona 22/11/2016 07/12/2016 6.000,00 Tauler d'anuncis (06/02/2017)
2390/16 Ajuntament de Badia del Vallès Actuacions de millora de la web municipal i portal de transparència i foment de la participació en matèria de pressupostos 22/11/2016 07/12/2016 6.000,00 Tauler d'anuncis (06/02/2017)