Agenda institucional alts càrrecs

AGT1205 - Relació d'entrevistes i reunions mantingudes amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d'interès, incloent la data, el grup d'interès, la seva inscripció al registre, el tema tractat, amb precisió suficient per conèixer-ne el contingut principal, i els participants a la trobada.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Registre de grups d'interès de l'AMB
 • Observacions:
  A través del portal de transparència de l'AMB, s'accedeix a l'agenda pública de l'AMB, actualitzada el juliol de 2022, que registra les reunions que els alts càrrecs i personal directiu d'aquest ens han mantingut amb grups d'interès, des de gener de 2020. A més a més, també es poden consultar altres documents relacionats amb el registre, com per exemple, el Decret de Presidència pel qual s'aprova la instrucció per al seguiment, fiscalització i control de la relació amb grups d'interès a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats vinculades.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Servei responsable:
  Agència de Transparència
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22