Codi de conducta

AGT1204 - Text aprovat del codi de conducta dels càrrecs electes, alts càrrecs i personal directiu.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Perfil directiu
 • Observacions:
  A l'apartat "estructura organitzativa" del web corporatiu, al subapartat "perfil directiu" es publica un document en PDF del codi ètic i de conducta per als alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Codi Ètic i de Conducta per als alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades
 • Servei responsable:
  Agència de Transparència
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22