Compte general

AGT2105 - Compte general anual (balanç, compte de resultat econòmic-patrimonial, memòria i liquidació del pressupost).

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Intervenció i fiscalització del pressupost
 • Observacions:

  L’apartat “intervenció i fiscalització” conté, entre altra documentació, els informes d’intervenció del compte general i els informes d'auditoria dels comptes anuals on es pot consultar el balanç de situació, el compte del resultat econòmic i patrimonial i una breu descripció de l’estat de liquidació del pressupost de l’AMB, des de l'any 2015. Per a l'exercici 2022, també es publiquen els comptes anuals consolidats de l'AMB.

 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23