Compte general

AGT2105 - Compte general anual (balanç, compte de resultat econòmic-patrimonial, memòria i liquidació del pressupost).

 • Disponibilidad:
  Total
 • Publicación:
  Pressupost de l'AMB
 • Observaciones:
  L'apartat "pressupost de l'AMB" preveu una pestanya dedicada a la liquidació del pressupost que recull diversos documents, entre els quals, es localitzen, des de 2017, els informes d'intervenció del compte general i del compte anual. Aquests darrers inclouen el balanç de situació, el compte del resultat econòmic i patrimonial i una breu descripció de l'estat de liquidació del pressupost de l'AMB. Encara resten pendents de publicar l'informe de l'interventor del compte general i la memòria justificativa del cost dels serveis per a l'any 2021.
 • Formato:
  PDF
 • Reutilización:
  No reutilitzable
 • Servicio responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualización:
  Anual
 • Fecha de esta ficha:
  14.12.22