Contractes subscrits

AGT3106 - Contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i informes tècnics del procés de contractació que justifiquen l'adjudicació. Aquesta informació ha d'estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Adjudicacions
 • Observacions:

  Es poden consultar els contractes subscrits en els darrers cinc anys en els apartats “adjudicacions” i “formalitzacions” de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya. Per als contractes publicats des del mes de maig de 2023, es poden consultar les actes de la mesa de contractació que inclouen la informació sobre els quadres comparatius d’ofertes i les puntuacions respectives que justifiquen l'adjudicació, en la fase anomenada "expedient en avaluació" de cada contracte, la qual cosa facilita molt la localització. No obstant, per als contractes més antics, anteriors a aquesta data, la publicació d'aquesta informació no sempre està disponible ni sistematitzada en un únic apartat del web.

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Històric de contractes formalitzats
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  27.12.23