Contractes subscrits

AGT3106 - Contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i informes tècnics del procés de contractació que justifiquen l'adjudicació. Aquesta informació ha d'estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.

 • Disponibilidad:
  Elevada
 • Publicación:
  Adjudicacions
 • Observaciones:
  Els contractes subscrits es poden consultar en els apartats "adjudicacions" i "formalitzacions" de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya. Els contractes previs al 22/01/2018 es poden consultar en un apartat específic al web de l'AMB, en l'apartat "perfil del contractant". La informació inclosa a la plataforma de contractació ofereix la informació requerida tot i que, en alguns casos, els quadres comparatius d'ofertes i les puntuacions respectives es publiquen en les actes de les meses de contractació, la qual cosa pot generar dificultats en el seu accés.
 • Formato:
  HTML
 • Reutilización:
  Parcial
 • Fuentes adicionales:
  Històric de contractes formalitzats
 • Servicio responsable:
  Contractació
 • Actualización:
  Contínua
 • Fecha de esta ficha:
  06.07.23