Obsequis rebuts per raó del càrrec

AGT1206 - Relació d'obsequis i regals de cortesia rebuts per raó del càrrec, especificant el bé o regal acceptat, l'entitat o particular que l'ha lliurat i la seva destinació final.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Retribucions
 • Observacions:
  L'apartat sobre "retribucions" del web corporatiu inclou una nota explicativa en la que s'informa que l'article 3.4 del codi ètic i de conducta, subscrit per tots els alts càrrecs amb responsabilitats executives i pel personal directiu de l'AMB, estableix que no es podrà acceptar cap tipus d'incentiu, obsequi o benefici vinculat a la presa de decisions de qualsevol tipus o que se'ls puguin oferir pel seu càrrec. Per aquest motiu, no es publica aquesta informació.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Servei responsable:
  Agència de Transparència
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23