Relació de llocs de treball del sector públic

AGT1305 - Relació de llocs de treball del personal de les entitats del sector públic.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Personal AMB
 • Observacions:
  S'accedeix a la informació sobre la relació de llocs de treball de l'IMET i l'IMPSOL, que es publica juntament amb la de l'ens matriu, des de l'any 2017, a la secció "Personal AMB" del web corporatiu. D'altra banda, també es pot consultar les relacions de llocs de treball d'AMB Informació i Serveis, SA i del consorci Ecoparc 4, ja que els llocs web d'aquestes entitats estan integrats al de l'AMB. No obstant, com no existeix un apartat al lloc web que centralitzi aquests continguts, no són fàcilment localitzables. No es pot accedir a la informació sobre la resta de relacions de treball dels altres ens que formen part dels sector públic de l'AMB. 
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Relació de llocs de treball d'AMB Informació i Serveis, SA
 • Fonts externes:
  Relació de llocs de treball del consorci Ecoparc 4
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  13.12.22