Relació de llocs de treball del sector públic

AGT1305 - Relació de llocs de treball del personal de les entitats del sector públic.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Personal AMB
 • Observacions:

  S'accedeix a la informació sobre la relació de llocs de treball de l’IMET i l’IMPSOL, que es publica juntament amb la de l’ens matriu, des de l'any 2016, a la secció "Personal AMB" del web corporatiu. D'altra banda, també es pot consultar les relacions de llocs de treball d'AMB Informació i Serveis, SA i del consorci Ecoparc 4, ja que els llocs web d'aquestes entitats estan integrats al de l'AMB. Pel que fa a la resta d'entitats, s'hi podria accedir a través dels enllaços als respectius portals de transparència, publicats al portal de transparència de l'AMB. No obstant, com no existeix un apartat al lloc web que centralitzi aquests continguts, no són fàcilment localitzables.

 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Relació de llocs de treball d'AMB Informació i Serveis, SA
 • Fonts externes:
  Informació sobre personal del consorci Ecoparc 4
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  19.12.23