Relació de llocs de treball del sector públic

AGT1305 - Relació de llocs de treball del personal de les entitats del sector públic.

 • Availability:
  Parcial
 • Publication:
  Personal AMB
 • Remarks:
  S'accedeix a la informació sobre la relació de llocs de treball de l'IMET i l'IMPSOL, que es publica juntament amb la de l'ens matriu, des de l'any 2017, a la secció "Personal AMB" del web corporatiu. D'altra banda, també es pot consultar les relacions de llocs de treball d'AMB Informació i Serveis, SA i del consorci Ecoparc 4, ja que els llocs web d'aquestes entitats estan integrats al de l'AMB. No obstant, com no existeix un apartat al lloc web que centralitzi aquests continguts, no són fàcilment localitzables. No es pot accedir a la informació sobre la resta de relacions de treball dels altres ens que formen part dels sector públic de l'AMB. 
 • Format:
  PDF
 • Reutilisation:
  No reutilitzable
 • Additional sources:
  Relació de llocs de treball d'AMB Informació i Serveis, SA
 • Exernal sources:
  Relació de llocs de treball del consorci Ecoparc 4
 • Service in charge:
  Recursos Humans
 • Updating:
  Anual
 • Date of this fact sheet:
  13.12.22