Demeter Programme

Demeter Programme

Transparency in gender equality as an instrument for innovation in good governance

The Barcelona Metropolitan Area (AMB) Transparency Agency is responsible for coordinating actions and initiatives aimed at fostering transparency, facilitating the right of access to information and promoting good governance.

Gender equality and the goal of achieving a 50-50 balance between men and women in business, government and civil society constitute one of the targets of global governance, as expressed in the United Nations 2030 Agenda. In this respect, it is crucial for all public policies at all levels of government to mainstream the gender perspective.

Effective equality between men and women is a challenge, and also an opportunity, for many fields of the economy, politics and society. Barcelona Metropolitan Area is no exception and must take its share of responsibility to advance towards a more equal society.

The Transparency Agency has committed to promote gender equality at the AMB as one of its key areas for intervention in the framework of innovation in good governance and has backed the Demeter Programme , as an instrument to incorporate the gender perspective into transparency policies and good governance innovation projects to contribute towards achieving balance and joint responsibility between women and men.

This commitment became effective through the Barcelona Metropolitan Area Presidential Decree of 21 November 2017, whereby the AMB joined the Demeter Programme. Subsequently, at the meeting held on 28 November 2017, the AMB Metropolitan Council took note of this decree approving the implementation throughout the AMB and its dependent bodies of the proposals contained in the Demeter Programme for transparency in gender equality as an instrument for innovation in good governance.

Presidential Decree of 21 November 2017, on the accession of the AMB to the Demeter Programme for transparency in gender equality as an instrument for innovation in good governance [in Catalan]

Cognizance of the Metropolitan Council, of 28 November 2017, of the implementation of the Demeter Programme in the AMB and related entities [in Catalan]

Goals

 1. To incorporate the gender dimension into all data, fostering transparency in data visualisation and access, and reinforcing the principles of legality, equity and the promotion of equality.
 2. To encourage the diagnosis of those factors that are obstructing equal access by women to executive positions, applying the methodology of the Department of Employment of the Generalitat of Catalonia (Practical guide for diagnosing equality between women and men in companies and organisations [in Catalan])
 3. To publish and disseminate the results of the diagnosis on equality between women and men.
 4. To develop tools and boost training for the ongoing promotion of equal opportunities.
 5. To put in place effective measures of protection from sexual and gender harassment.
 6. To introduce special performance conditions in public procurement relating to the promotion of effective equality and preference in the awarding of contracts under certain circumstances for those tendering companies that have such measures in place.
 7. To assess the impact made on gender equality in the metropolitan area.

What do we offe?

 • Demeter Programme accreditation, which provides access to the Seal of Business Excellence in Gender Equality.
 • Support and guidance in the implementation of measures to diagnose and remedy gender imbalances.
 • Coordination and collaboration with the Women, Enterprise and Economy Observatory of the Barcelona Chamber of Commerce, the Catalan Women's Institute, the Department of Employment of the Generalitat of Catalonia, and the 50/50 Association.

Impact

Transparency in data on the real situation of women in various spheres will improve the diagnosis of reality, highlighting the situations of inequality that still persist in many fields.

Greater visibility of the part played by women should help to incorporate the gender perspective in all the decisions and initiatives of the metropolitan administration and should facilitate the adoption of policies that contribute to achieving effective equality between men and women in all spheres and at all levels of responsibility.

Demeter Programme
 

 

En el marc de les diferents línies de formació de l'Agència de Transparència, el 23 de novembre de 2018, en la sessió del diàleg de transparència sobre lideratge femení , que es va dur a terme a l'Agència de Transparència, es va crear la primera reunió del grup de treball Demèter sobre "Equitat i Bon Govern Metropolità", entre dones directives i amb càrrecs de comandament de l'AMB i de les seves entitats vinculades , que van voler formar-hi part, per tractar la igualtat de dones i homes a l'AMB i les entitats vinculades, prevenir i actuar davant de l'assetjament sexual i per raó de sexe, com també laboral i avançar cap a un canvi de la cultura organitzativa per aconseguir-ho.

D'aquesta manera, en compliment del Programa Demèter i aprofitant les sinèrgies de les dones directives i amb càrrecs de comandament de l'AMB i de les seves entitats vinculades, l'Agència de Transparència va crear el grup de treball Demèter "Equitat de gènere i bon govern metropolità" . Paral·lelament, també es van dur a terme reunions amb els ajuntaments i entitats vinculades i prestadores de serveis adherides al Programa Demèter, per fer el seguiment de la implementació del programa en les seves organitzacions.

 • II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB

  Fase d'elaboració

  L'Agència de Transparència va formular una sèrie d'observacions al projecte tècnic del II Pla d'Igualtat de gènere de l'AMB, en el marc del Programa Demèter, fruit de les reunions mantingudes amb personal de l'AMB i d'ajuntaments, entitats vinculades i prestadores de serveis adherides i d'acord amb les conclusions del grup de treball "Equitat de gènere i bon govern metropolità".

  Observacions de l'Agència de Transparència al projecte tècnic del II Pla d'Igualtat de Gènere de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc del Programa Demèter (25/04/2019)

  Fase d'aprovació

  El Consell Metropolità, en data 27 de juliol de 2021, va aprovar el II Pla d'Igualtat de gènere del personal de l'AMB i el Protocol d'assetjament sexual, dues normatives internes destinades a aconseguir una organització sense desequilibris ni desigualtats que pugin generar discriminacions, de manera directa o indirecta, per raó de gènere entre el seu personal.

  El nou pla d'igualtat incorpora els canvis normatius i legislatius més recents, com ara la Llei 17/2020, de 22 de desembre, del dret de les dones d'erradicar la violència masclista, alhora que s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 de les Nacions Unides ("Igualtat de gènere").

  La igualtat és un dels principis fundacionals de l'administració metropolitana i el pla inicial ja incloïa mesures per detectar casos d'assetjament per raó de sexe, així com polítiques per facilitar la conciliació laboral, personal i familiar, i també una pràctica retributiva igualitària.

  II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB

 • Protocol d'assetjament sexual

  El Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual o identitat i expressió de gènere a l'entorn laboral, és un pla d'acció més específic, per garantir que qualsevol persona que treballi a l'AMB estigui protegida davant d'un cas de violència de gènere, sigui del tipus que sigui.

  El Protocol vetlla per un entorn laboral on les persones, independentment del seu sexe i la seva orientació sexual o identitat i expressió de gènere, respectin mútuament la seva integritat i dignitat. Així, estableix els mecanismes de prevenció, protecció i resposta en cas d'assetjament, assegura una comunicació àgil dels casos denunciats i garanteix en tot moment la seguretat i la confidencialitat de les persones afectades.

  Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual

Reports

Demeter Cycle "The challenge of equality for organisations"

Research papers on Gender

Training sessions and Dialogues on Gender