Diàlegs de Transparència

Els Diàlegs de Transparència són sessions en format píndola, focalitzades sobre estudis de cas o solucions pràctiques aplicades a un àmbit concret i impartides per especialistes o investigadors en la matèria i que tenen lloc presencialment a l'aula de formació de l'Agència de Transparència o en línia.


Sessions held