Resolucions dels recursos en matèria de contractació

AGT3122 - Resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Resolucions en matèria de contractació
 • Observacions:
  Es publica una relació estructurada de les resolucions de recursos especials, emeses pel Tribunal Català de Contractes, des de l'any 2017 i fins al 2023, que inclou: el número de resolució, la data, un breu resum i un enllaç a la font on es publica el document complet. S'accedeix a aquesta informació a través de l'apartat anomenat "Dictàmens dels òrgans consultius" situat al portal de transparència. No s'ha pogut accedir a les resolucions judicials definitives en matèria de contractació.
 • Format:
  HTML, PDF
 • Reutilització:
  Elevat
 • Fonts externes:
  Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23