Empleats públics i retribucions

El personal tècnic i administratiu que compon la plantilla de l'AMB té com a missió el disseny i la gestió dels serveis i equipaments metropolitans.

Evolució del nombre de treballadors de l'AMB

Gràfic Evolució de la plantilla