Memòries de l'Agència de Transparència

D'acord amb el principi de retiment de comptes, l'Agencia de Transparència de l'AMB publica les memòries d'activitats, que recullen el detall sistematitzat i progressiu de les actuacions desenvolupades per aquest servei.

Memòries publicades