Treballs de recerca

Relació dels treballs de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, subvencionats per l'Agència de Transparència mitjançant convenis amb centres universitaris de recerca o convocatòries de concurrència pública.

Tant els continguts com les opinions expressades en aquests treballs de recerca són responsabilitat dels seus autors i expressen exclusivament el seu posicionament i els resultats de la seva recerca. Els treballs publicats en cap cas representen ni l'Agència de Transparència ni el conjunt de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es limiten a fer-ne difusió en aplicació dels principis de transparència, rendició de comptes i divulgació del coneixement.

Relació de treballs de recerca subvencionats