Registro de grupos de interés del AMB

El Registro tiene como finalidad la inscripción y el control de las personas y las organizaciones que trabajan por cuenta propia y participan en la elaboración y aplicación de las políticas públicas en defensa de intereses de terceras personas u organizaciones.

El Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya gestiona el Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y su sector público. Este registro está regulado por el siguiente decreto:

Decreto 171/2015, de 28 de julio, sobre el Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su sector público [en catalán]

Seguimiento de las relaciones con grupos de interés en el AMB

Acuerdo del Consejo Metropolitano de adhesión al Registro de Grupos de Interés de Cataluña (02/28/2017) [en catalán]

Decreto de Presidencia de aprobación de la Instrucción para el seguimiento, la fiscalización y el control de las relaciones con grupos de interés con la AMB y entidades vinculadas (05/24/2018) [en catalán]

Enterado del Consejo Metropolitano del desarrollo del aplicativo de seguimiento de las relaciones con los grupos de interés (SERGI) como sistema corporativo de información y gestión de las relaciones de la AMB y de las entidades vinculade con grupos de interés (04/30/2019) [en catalán]

La siguiente tabla muestra la agenda pública de los altos cargos y directivos del AMB en relación con los grupos de interés desde enero de 2020, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2.3. del Código ético y de conducta para los altos cargos del AMB y las entidades vinculadas.

Fecha de actualización: 23/09/2021

Id Unidad orgánica Fecha Grupo de interés Código registro grupo interés Tema Alto cargo Posición
AMB00002 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 08/01/2020 00:00 International Business Machines S.A. - IBM 540 Experiències de peatges sense barreres Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00003 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/01/2020 00:00 Unió General de Treballadors de Catalunya 345 Parlar de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic i de la Taula de reactivació. Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00004 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/01/2020 00:00 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Projectes de producció de gas renovable Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00006 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/01/2020 10:00 Associació Forgender Seal 3541 Proposta certificació de gènere ajuntaments metropolitans Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00007 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/01/2020 00:00 Transferència de Recursos Avançats i Nous Serveis, SL 499 Hub Talent Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00008 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/01/2020 00:00 Comisions Obreres de Catalunya No inscrit Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic i Taula de Reactivació Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00009 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/01/2020 00:00 Estrategia Momentum CO SL No inscrit Cercador i Pla Mandat Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00011 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/02/2020 17:30 UNIQUE No inscrit Costos de telecomunicacions Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00013 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/02/2020 10:00 Banco Santander S.A 2143 Serveis financers Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00014 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 10/02/2020 12:00 LIME No inscrit Mobilitat urbana sostenible Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00015 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/02/2020 12:31 Ecoembalajes España, S.A. 11 PRESENTACIÓ RESULTATS Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00017 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2020 11:00 UBEEQO No inscrit Possibles vies de col·laboració (carsharing) Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00018 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/03/2020 11:00 RUBI KANGURO No inscrit Presentar producte: cautxú i parades Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00022 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/04/2020 12:00 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Planificació Estratègica Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00025 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 26/06/2020 10:00 BusUp No inscrit La mobilitat despres del COVID-19 Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00026 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/06/2020 11:30 Pedaland No inscrit Mobilitat AMB Cicland Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00027 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/06/2020 12:00 BIKEVIDRERA No inscrit Túnel ciclable des de BCN a St. Cugat Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00028 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/07/2020 11:00 ASIP No inscrit Hidrògen Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00029 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/07/2020 12:00 UBEEQO No inscrit Prova pilot cotxe compartit diversos municipis Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00030 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 21/07/2020 12:00 SEMAB SL No inscrit Mobilitat Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00032 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/07/2020 11:01 TYPSA No inscrit Presentació del grup enginyeria de l'aigua que treballa des de fa molt anys en estudis i projectes de diversa índole en l'àmbit metropolità Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00034 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/07/2020 10:00 Nissan Motor Ibérica S.A 1788 Presentació projecte Car-sharing elèctric Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00035 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 08/10/2020 13:35 TYPSA No inscrit Plan Director Integral y actalización estudio 2008 ACA Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00036 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/10/2020 12:30 BBVA 1213 Sostenibilitat Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00037 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 22/10/2020 10:00 ESUS Mobility No inscrit Reparto de última milla sostenible Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00038 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/10/2020 11:30 BBVA 1213 REGESA Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00040 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2020 12:30 TSD CONSULTING No inscrit Comunicació Bidireccional Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00042 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 12/01/2021 10:00 COMOBA No inscrit Futur de la ciclologística a l'AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00044 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 04/02/2021 10:30 Cooltra Matriz, S.L. 2936 Operadors sharing e-motos Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00045 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 21/01/2021 18:00 Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona - FAVB No inscrit Comissió de mobilitat. Pla de reactivació covid. Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00046 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 25/01/2021 18:00 Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona - FAVB No inscrit Comissió de medi ambient. Pla de reactivació covid. Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00045 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/02/2021 18:00 Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona - FAVB No inscrit Comissió de mobilitat. Pla de reactivació covid. Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00049 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/02/2021 12:00 UBEEQO No inscrit Carsharing Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00050 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/02/2021 13:12 Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona No inscrit "Per unes organitzacions igualitàries i ètiques" Dictàmen sobre polítiques d'Igualtat Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00051 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/02/2021 14:10 Cusco&Codinachs, SCP No inscrit Anàlisi, posicionament i suggeriment de propostes de millora de l'Agència de Transparència de l'AMB. Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00052 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/02/2021 14:57 Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya 1709 Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia. Petició informe Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00053 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11/02/2021 07:39 ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social 1841 Estudi de participació de les entitats socials per a la millora de la informació i de les polítiques publiques metropolitanes Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00054 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11/02/2021 07:47 Associació Catalana de Municipis i Comarques 153 PROPOSTA COL·LABORACIÓ MUTUA ENTRE ENTITATS Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00056 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/01/2021 00:00 Ros Roca Group SL. 1195 PRESENTAR NOU CONTENIDOR Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00058 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/02/2021 00:00 Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S.A. 1048 Presentació i temes diversos en matèria d'aigua i sanejament Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00060 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 24/02/2021 09:44 Grup Internacional d'Experts (GIE) No inscrit Resum i actualitat del Projecte de les Tres Xemeneies Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00061 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/03/2021 12:00 ACCIONA MOBILITY SA No inscrit REUNIÓ AMB ELS OPERADORS DE MOTOSHARING Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00061 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/03/2021 12:00 AVANT FULLSTEP SL No inscrit REUNIÓ AMB ELS OPERADORS DE MOTOSHARING Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00063 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/03/2021 13:30 UTE PEDALEM BARCELONA No inscrit Experiències de bicicleta compartida Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00065 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 12/04/2021 11:00 Closa Sebastià, SL No inscrit caça porcs senglars Marià Martí Viudes Director-Gerent
AMB00067 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/04/2021 12:30 Iberdrola Cientes SAU No inscrit Solucions per a Bus d'Hidrògen i EBus Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00068 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/03/2021 12:30 Urbaser S.A. 3576 PRESENTACIO NOU DIRECTOR URBASER ZONA CATALUNYA Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00069 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/04/2021 09:30 REMONDIS IBERIA, S.L. No inscrit PRESENTACIO SERVEIS Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00070 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 19/04/2021 17:00 VADECITY No inscrit Aparcaments bicicletes Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00071 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 27/05/2021 12:15 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 52 PRESENTACIO NOU DIRECTOR FCC-AREA ECOLOGIA Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00073 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 12/05/2021 10:42 Plataforma Badalona Mar 3721 Abocaments al mar i infraestructures del cicle de l'aigua Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00074 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 25/05/2021 11:00 TaxaDigital No inscrit Projecte TaxiDigital Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00075 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) #¡VALOR! Dep Institut, S.L. 413 Explorar vies de col.laboracio Oriol Illa i Garcia Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació
AMB00076 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2021 00:00 Plataforma Badalona Mar 3721 Visita al Dipòsit d'aigües pluvials de l'Estrella a Badalona Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00077 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 10/06/2021 00:00 Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant Adrià 3090 Actualització PDU 3 Xemeneies Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00078 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/07/2021 10:00 VOI TECHNOLOGY ESPAÑA No inscrit Vehículos movilidad compartidos Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00079 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/07/2021 09:30 Plataforma Salvem Can Zam No inscrit Projecte Executiu del Pacte Local al Parc de Can Zam 1ª Fase Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00081 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/09/2021 13:00 Kpmg Asesores, S.L. 451 Presentació KPMG en temes mobilitat amb administracions Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00082 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/08/2021 11:00 Reby Rides 3618 Presentació REBY - Patinets Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00083 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/08/2021 10:00 INSTITUT ILDEFONS CERDÀ Fundació Privada 147 Temes diversos - Mobilitat Sostenible Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00087 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/09/2021 10:00 Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya 1322 FULL DE RUTA 2050 INDUSTRIA CEMENTERA Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00088 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/09/2021 00:00 Gremi de Jardineria de Catalunya 132 Fons NEXT GENERATION Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00089 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/10/2021 09:45 UTE Pedalem Barcelona (Cespa, S.A. - PBSC Urban Solutions Inc) 3878 PLANS CESPA Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00090 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 20/09/2021 00:00 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 52 LICITACIONS FUTURES PER PART DE L'AMB Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus

Instrucción para el seguimiento, la fiscalización y el control de la relación con grupos de interés en el Área Metropolitana de Barcelona y sus entidades vinculadas

A.- Antecedentes

1.- Los grupos de interés.-

De acuerdo con la definición del artículo 2 g) de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se entiende por grupos de interés: las personas físicas o jurídicas de carácter privado que actúan activamente en las políticas públicas o en los procesos de toma de decisiones en Cataluña con el fin de influir en la orientación de estas políticas defendiendo un interés propio, un interés de terceros o un interés general.

2.- El registro de grupos de interés de Cataluña.-

El Decreto Ley 1/2017 de 14 de febrero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 16 de febrero, y ratificado por el Parlamento de Cataluña el 8 de marzo de 2017 (DOGC de 27 de marzo) crea y regula el Registro de grupos de interés de Cataluña (en adelante, Registro).

De acuerdo con el artículo único del mencionado Decreto Ley, el Registro actúa como registro único de los grupos de interés de la Administración de la Generalitat, de los entes locales y de los organismos públicos a los que hace referencia el artículo 3.1.b y c de la Ley 19/2014. Su objetivo es que se pueda tener conocimiento público de los grupos de interés que actúan ante cada una de las Administraciones o instituciones que la integran, así como de las actividades de influencia o intermediación que llevan a cabo ante ella. Se asigna a la Generalitat de Cataluña la organización y gestión del registro así como la responsabilidad sobre los actos de inscripción y las otras actuaciones previstas legalmente. No obstante, las potestades de seguimiento, fiscalización, control y sanción las pueden asumir cada una de las administraciones e instituciones a quienes aplica el Decreto.

La regulación detallada del Registro se encuentra recogida en el Decreto 171/2015, de 28 de julio.

3.- Adhesión del Área Metropolitana de Barcelona al Registro de grupos de interés de Cataluña.-

Desde la Agencia de Transparencia, en atención a las competencias que le han sido asignadas mediante el Decreto de Presidencia de 14 de diciembre de 2015, en tanto le corresponde velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley de transparencia y en concreto en lo relativo a los grupos de interés, se impulsó la adopción del siguiente acuerdo que fue aprobado por el Consejo Metropolitano de la AMB en su sesión de 28 de febrero de 2017:

MANIFESTAR la voluntad del Área Metropolitana de Barcelona, de adherirse al Registro de Grupos de Interés de Cataluña, creado y regulado por Decreto 1/2017, de 14 de febrero, que organiza y gestiona la Administración de la Generalitat, la cual es responsable de los actos de inscripción y de las otras actuaciones previstas legalmente, sin perjuicio de las potestades que corresponden al AMB, a través de la Agencia de Transparencia, que en cualquier caso incluirán el seguimiento, la fiscalización, el control y la sanción.

En el Consejo Metropolitano del AMB del 19 de diciembre de 2017 se aprobó la Unidad de Código ético y Registro de Grupos de interés en la Agencia de Transparencia.

De acuerdo con todo lo anterior, las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de grupo de interés y que quieran ejercer una actividad de influencia en los procesos de elaboración o aplicación de las políticas públicas y la toma de decisiones, incluyendo los contactos con autoridades y cargos públicos, funcionarios y personal al servicio de las instituciones públicas del Área Metropolitana de Barcelona tienen que registrarse con la finalidad de que quede trazabilidad de todas las actividades llevadas a cabo con este fin.

4.- Consideraciones previas y criterios

- Las relaciones de las personas privadas en ejercicio de sus derechos frente a las administraciones no se consideran actividad de influencia.

- A pesar del nombre "grupo de interés" que parece referirse a un colectivo, también una persona física puede ser grupo de interés.

- Se tienen que inscribir en el Registro las plataformas, las redes u otras formas de actividad colectiva que, a pesar de no tener personalidad jurídica, constituyen de facto una fuente de influencia organizada.

- La inscripción no comporta ningún gasto.

- La inscripción puede ser genérica para actuar frente a todas las administraciones catalanas.

- Se tienen que inscribir los grupos aunque no tengan domicilio en Cataluña, pues lo que determina la inscripción es el organismo ante el cual se ejerce la influencia. En caso de duda sobre la necesidad de la inscripción de una determinada persona al registro la recomendación de la Dirección General de Entidades Jurídicas es que la inscripción se haga.

No son actividades sujetas al régimen regulado:

- Las relativas al asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses de los afectados por procedimientos administrativos, las actividades destinadas a informar un cliente sobre una situación jurídica general, las actividades de conciliación o mediación llevadas a cabo en el marco de la ley, o las actividades de asesoramiento llevadas a cabo con finalidades informativas para el ejercicio de derechos o iniciativas establecidos por el ordenamiento jurídico.

- Las llevadas a cabo por personas físicas cuando se interesen ante los electos metropolitanos por la situación o funcionamiento de los servicios públicos metropolitanos, en los términos de los arts. 61.1 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del art. 139 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

- Los contactos o encuentros que mantengan las personas físicas con los cargos públicos, de manera espontánea o por motivos de trato personal o familiar, que no impliquen ningún afán de influencia en la toma de decisiones políticas o públicas, y así se pueda interpretar desde el sentido común.

- Las llevadas a cabo por personas u organizaciones, en calidad de adjudicatarios de un contrato, perceptores de una subvención o signatarios de un convenio, en el marco de la ejecución de los mismos y exclusivamente para la formalización, gestión, seguimiento o ejecución que se derive de estos siempre y cuando no suponga la alteración de las condiciones que constituyen su objeto.

- Las que se hagan en el marco de un espacio de participación, un proceso participativo o un proceso de información o consulta pública de una norma en trámite.

- Las realizadas por los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales en defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (lo que no excluye la obligación de inscripción subjetiva en el registro de grupos de interés).

Las experiencias acumuladas en el decurso del funcionamiento del Registro, así como las actividades desarrolladas por los grupos de interés, van favoreciendo el establecimiento de criterios interpretativos consolidados sobre la consideración de os diferentes ámbitos de actuación como por ejemplo la contratación, etc. que pueden servir para evaluar la naturaleza de la actividad que se quiere ejercer.

B.- Protocolo de concertación

Es responsabilidad de la Agencia de Transparencia y en relación con los grupos de interés, el control, seguimiento, validación para publicación y supervisión, a través del sistema aplicativo llamado SERGI y aquellas que se implementan a estos efectos, de las reuniones y audiencias concertados por los altos cargos del AMB con los grupos de interés, en desarrollo del marco establecido por las presentes instrucciones.

Será requisito imprescindible que los grupos de interés estén previamente inscritos en el Registro a través del siguiente enlace: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/registre-grups-interes

Las personas encargadas de la agenda de los cargos electos con responsabilidad ejecutiva (Presidencia, Vice-presidencia ejecutiva, Vicepresidentes de Área), y del resto de altos cargos, Directores de Área y Directores de Servicios del Área Metropolitana bajo la responsabilidad última de estos, tendrán que seguir el siguiente protocolo en la concertación de reuniones, audiencias y contactos:

1. Requerimiento de número de registro. Cuando se quieran concertar contactos, reuniones o audiencias, con personas que tengan la condición de grupo de interés y en relación con la actividad que este desarrolla será necesario acreditar el número de inscripción. No se podrá concertar ninguna cita con un grupo de interés que no esté previamente registrado, salvo los casos especialmente exceptuados, correspondiendo al grupo de interés el impulso de la inscripción.

2. Responsabilidad de la inscripción y gestión del Registro . La responsabilidad sobre la organización y gestión del registro y la responsabilidad sobre los actos de inscripción corresponde a la Generalitat de Cataluña, por lo tanto en caso de dudas sobre la tramitación y/o sobre los requerimientos de inscripción al registro, hay que dirigirse al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña (Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas) grupsinteres.dj@gencat.cat. Teléfonos: 93 316 41 23 / 93 316 41 24

3. Cumplimentación del formulario AMB de reuniones. El registro de reuniones, contactos y audiencias se hará a través del aplicativo informático SERGI (por las siglas en catalán de Seguiment de les Relacions amb el Grups d'Interès).

4. El grupo de interés que no esté inscrito en el Registro podrá concertar reuniones, audiencias, entrevistas, etc. en los siguientes casos:

4.1. Si se encuentra en proceso de inscripción.

4.2. Si ha formalizado la declaración sobre el compromiso de solicitar la inscripción en el Registro y si esta sigue vigente (la persona declarante dispone de diez días para formalizar la solicitud de inscripción). El formulario se puede encontrar a: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/grups_interes/

Esta posibilidad sólo está permitida para la primera concertación/durante un plazo de 20 días hábiles. Para las concertaciones siguientes y una vez haya transcurrido este plazo, entonces le será exigida la inscripción efectiva en el Registro.

4.3. Excepcionalmente se podrán mantener contactos con un grupo de interés que no haya solicitado previamente la inscripción en el Registro ni haya efectuado la declaración de compromiso. En este caso se tiene que facilitar a la persona que actúa en representación del grupo de interés, el modelo de declaración relativo al compromiso de solicitar la inscripción en el Registro y recogerlo firmado, escanearlo y enviarlo al órgano responsable del Registro mediante correo a grupsinteres.dj@gencat.cat.

5. La Agencia de Transparencia del AMB hará el seguimiento de la información obtenida de los contactos y reuniones que se mantengan entre los grupos de interés y los altos cargos y personal directivo de l'AMB. La información se hará pública en elportal de transparencia del AMB con garantía de protección de los datos de carácter personal y se actualizará periódicamente.

C.- Entrada en vigor

La presente instrucción entrará en vigor el 15 de junio de 2018.

Decreto de Presidencia 42/2018, de 24 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción para el seguimiento, la fiscalización y el control de la relación con grupos de interés en el Área Metropolitana de Barcelona y sus entidades vinculadas (en catalán)