El nou paradigma de la transparència metropolitana: Reptes del nou governL'Agència de Transparència de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) ofereix, en el marc de la formació continuada, un seminari comparat sobre els reptes de la transparència aplicada a l'àmbit metropolità. Creiem que el canvi de paradigma que ofereix la transparència i el bon govern té un abast en què és imprescindible l'intercanvi de les bones pràctiques. Hi ha qüestions controvertides com les dades massives o bigdata i la protecció de dades personals, el dret d'accés, el coneixement dels diversos models, la consciència de les dificultats en els processos de canvi de governança, les formes de contractació pública, i les noves dinàmiques de relació entre públic i privat a través de l'exigència de transparència i ètica pública. Per això convidem experts, acadèmics i responsables públics a generar una àgora de reflexió compartida amb la ciutadania que ens permeti avançar en consensos i accions de progrés.
En el següent apartat podreu accedir als vídeos íntegres de les ponències així com als currículums vitae dels ponents i materials utilitzats en les presentacions.
Programa del primer seminari internacional.
Inauguració a càrrec de la Sra. Ada Colau Ballano, presidenta de l'Àrea Metropoloitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona i de la Sr. M. Barberà, vicedegana de l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.