Subvencions

D'acord amb el Pla d'Actuació Metropolità (PAM) 2019-2023 , l'Agència de Transparència promou i gestiona dues línies de subvencions. D'una banda, les subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència i, de l'altra, les subvencions per incentivar la recerca acadèmica i el coneixement científic en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern. Tota la informació sobre les convocatòries d'aquestes línies de subvencions està disponible des d'aquesta pàgina.

Subvencions als ajuntaments

Subvencions a la recerca

Transparència de les entitats subvencionades

Retribucions de les entitats subvencionades