Resultats electorals

Per a cada tipus d'eleccions es presenten les dades generals i la distribució dels vots als diferents partits o coalicions que han obtingut representació.

Dades relacionades

Més informació a Plataforma d'Informació i Serveis de Dades i d'Indicadors de Base Estadística de l'IERMB

AMB. Eleccions municipals. % de vots segons partits, 2007-2015 Format PDF
Evolució de les dades electorals municipals segons partits, 2007-2015.
Freqüència d'actualització: anual

AMB. Eleccions al Parlament de Catalunya. % de vots segons partits, 2006-2015 Format PDF
Evolució de les dades electorals al Parlament segons partits, 2006-2015
Freqüència d'actualització: anual

AMB. Eleccions al Congrés de Diputats. % de vots segons partits, 2008-2015 Format PDF
Evolució de les dades electorals al Congrés segons partits, 2008-2015
Freqüència d'actualització: anual

AMB. Eleccions al Parlament Europeu. % de vots segons partits, 2009-2014 Format PDF
Evolució de les dades electorals al Parlament Europeu segons partits, 2009-2014
Freqüència d'actualització: anual