Producció i renda

Informació anual sobre les macromagnituds del PIB i de la renda

Font: IERMB a partir de l'Idescat

Font: IERMB a partir de l'Idescat

Dades relacionades

PIB per habitant als municipis de l'AMB 2008-2010 Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Renda familiar disponible bruta per habitant als municipis de l'AMB 2008-2010 Format XLS
Freqüència d'actualització: anual