Gràfic KWh distribuïts anuals
Gràfic Total anual recàrregues
Gràfic Recàrregues segons connector
Gràfic Usuaris registrats