Residus

Informació anual sobre generació, gestió, recollida i separació de residus per fraccions

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Generació de residus per municipi Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Recollida selectiva a l'AMB Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Recollides segregades per municipi Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Recollida selectiva de matèria orgànica per municipi Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Recollida selectiva de vidre a l'AMB Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Recollida selectiva de paper i cartró per municipi Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Recollida selectiva d'envasos lleugers per municipi

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Recollida selectiva d'envasos lleugers per municipi Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Recollida selectiva de matèria orgànica per municipi

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Recollida selectiva de matèria orgànica per municipi Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Recollida selectiva de voluminosos i RAEE

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Recollida de voluminosos per municipi Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Total brut de residus recollits a deixalleries Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Altres residus municipals amb recollides específiques Format XLS
Freqüència d'actualització: anual