Turisme

Informació sobre l'evolució dels principals indicadors relacionats amb el turisme

Font: IERMB a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE

Font: IERMB a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE