Fluxos de població

Informació anual de naixements, defuncions i matrimonis de diferent sexe

Font: Idescat

Font: Idescat

Dades relacionades

Evolució del moviment natural, 1991-2014 Format PDF
Dades del moviment natural per municipis.
Freqüència d'actualització: anual

Components de creixement demogràfic, 2001-2011 Format PDF
Dades del creixement demogràfic per tipus.
Freqüència d'actualització: anual