Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Eines jurídiques

L'Agència de Transparència articula la seva tasca essencialment a traves d'informes i recomanacions internes i externes per tal de promoure de forma progressiva i en clau de procés la transparència metropolitana.

A més d'aquestes eines internes de gestió de la transparència, el marc jurídic de la seva implementació a  l'Àrea Metropolitana ve definit per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i altres normes instrumentals – tant estatals com autonòmiques-  per a la seva consecució i inspirat als principis i drets fonamentals recollits a la normativa europea.


Veure el Reglament Orgànic Metropolità

Veure l'Acord per al Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona Mandat 2015-2019