Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Aula de Transparència

L'Agència de Transparència està elaborant un PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en col·laboració amb l'àmbit universitari, altres institucions i experts.

Aquest pla constituirà l'AULA DE TRANSPARÈNCIA APLICADA, un espai de formació dirigit als Enllaços de transparència de l'AMB i obert als directius i personal tècnic de les entitats vinculades i prestadores de serveis, així com dels municipis metropolitans.

Els temes prioritaris que es tractaran dins del programa de l'Aula de transparència aplicada són: codi de conducta dels alts càrrecs, determinació d'alts càrrecs i responsables de la Llei de transparència, serveis d'interès general universal, transparència i contractació pública, dret d'accés, protecció de dades personals, regulació de grups d'interès i conflicte d'interessos.    >   Fes la teva inscripció aquí.


1r seminari internacional de transparencia:  ''El nou paradigma de la transparència metropolitana: Reptes del bon govern'' 
3a Jornada: ''Gestió documental i bon govern''
2a Jornada: "Transparència, dret d'accés i contractació pública: qüestions pràctiques"
1a Jornada: "Reptes de la transparència aplicada: una tasca compartida"