Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Aula de Transparència

L'Aula de Transparència és un programa de formació continuada en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que s'organitza amb la col·laboració d'experts de l'àmbit universitari i altres institucions i administracions. Les sessions de l'Aula de Transparència estan adreçades als enllaços de transparència de l'AMB, a tot el personal interessat de l'administració metropolitana, als directius i personal tècnic de les entitats vinculades i prestadores de serveis, així com als càrrecs electes i personal dels municipis metropolitans i de les altres institucions i administracions públiques de Catalunya.

Els temes tractats analitzen els reptes que plantegen i les solucions pràctiques aplicades en matèries com els codis de conducta, els serveis d'interès general universal, la contractació pública, el dret d'accés a la informació, la protecció de dades personals, els grups d'interès, la gestió documental, la rendició de comptes, els conflictes d'interessos, els riscos penals, la integritat institucional, etc.

Atenent als principis d'eficiència, aprofitament i reutilització dels recursos públics des d'aquesta pàgina estan disponibles els vídeos íntegres i el material presentat en les jornades realitzades .

Properes jornades:

3r Seminari Internacional de Transparència: Integritat publicoprivada per a una nova governança [08-09/11/2018] 

Jornades realitzades:

9a Jornada: L'equitat de gènere, eix del bon govern metropolità [09/10/2018] 

8a Jornada: El nou reglament de protecció de dades. Principals novetats i aspectes pràctics [20/06/2018]

7a Jornada: Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats [20/04/2018] 

6a Jornada: Camí en la nova Llei de contractació pública: transparència i bon govern [21/02/2018] 

2n Seminari internacional: El foment del bon govern [23-24/11/2017] 

5a Jornada: Innovació en el bon govern: igualtat de gènere i transparència [05/05/2017]

4a Jornada: Transparència en la contractació pública, conflictes d'interès i prevenció de riscos penals [17/03/2017]

1r seminari internacional:  El nou paradigma de la transparència metropolitana: Reptes del bon govern [15-16/12/2016]

3a Jornada: Gestió documental i bon govern [16/09/2016]

2a Jornada: Transparència, dret d'accés i contractació pública: qüestions pràctiques [05/07/2016]

1a Jornada: Reptes de la transparència aplicada: una tasca compartida [03/06/2016]