Aula de Transparència

L'Aula de Transparència és un programa de formació continuada en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que s'organitza amb la col·laboració d'experts de l'àmbit universitari i altres institucions i administracions. Les sessions de l'Aula de Transparència estan adreçades als enllaços de transparència de l'AMB, a tot el personal interessat de l'administració metropolitana, als directius i personal tècnic de les entitats vinculades i prestadores de serveis, així com als càrrecs electes i personal dels municipis metropolitans i de les altres institucions i administracions públiques de Catalunya.

Els temes tractats analitzen els reptes que plantegen i les solucions pràctiques aplicades en matèries com els codis de conducta, els serveis d'interès general universal, la contractació pública, el dret d'accés a la informació, la protecció de dades personals, els grups d'interès, la gestió documental, la rendició de comptes, els conflictes d'interessos, els riscos penals, la integritat institucional, etc.

Atenent als principis d'eficiència, aprofitament i reutilització dels recursos públics des d'aquesta pàgina estan disponibles els vídeos íntegres i el material presentat en les jornades realitzades .