Urbanisme, planificació, contractació i riscos de corrupció

Urbanisme, planificació, contractació i riscos de corrupció

10a Jornada: Urbanisme, planificació, contractació i riscos de corrupció

Dimecres, 13 de febrer de 2019 | Sala d'actes de l'AMB

Sovint els casos judicialitzats per delictes vinculats a la corrupció s'han produït en l'àmbit de la planificació, gestió i contractació urbanística. El fenomen de la corrupció minva la confiança de la ciutadania vers les administracions públiques i el sistema democràtic, i les polítiques de transparència són l'antídot preventiu per als riscos penals existents i per a unes inèrcies que sovint no garanteixen la seguretat jurídica.

Cal posar de relleu la necessitat de reforçar els mecanismes de prevenció i control de l'activitat urbanística i dels processos de licitació derivats del nou planejament urbanístic resultant. Les noves directives de contractació pública posen de relleu la necessitat de planificar, reforçar el fraccionament, impulsar la participació de les pimes, assegurar el control de les execucions i prevenir subcontractacions precàries o que desviïn la qualitat del projecte contractat en qualsevol aspecte, tant tècnic com econòmic i de retribucions laborals.

És necessari recordar que el desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Per això, en cap cas es pot obviar l'interès general que ha de prevaldre en tota actuació urbanística que es dugui a terme i, per tant, establir criteris de bon govern.

Així doncs, des de l'Agència de Transparència us oferim una jornada tècnica que abordi, de manera interdisciplinària, com assolir un bon govern i una bona administració en l'exercici de l'activitat urbanística i econòmica que se'n deriva, i alhora informar sobre els riscos penals derivats de l'exercici de les autoritats i dels funcionaris públics, i del sector privat, en l'àmbit urbanístic i en matèria de contractació.

Díptic informatiu de la 10a Jornada de transparència

8.45 h Inscripcions

9.00 h Benvinguda i presentació a càrrec de Gemma Calvet i Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i Janet Sanz i Cid, quarta tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresidenta de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

9.30 h La transparència en la planificació urbanística, econòmica i de contractació

Intervenen:

Francesc Magrinyà i Torner, doctor urbanista i enginyer de camins, canals i ports, urbanista i director de Planificació Estratègica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

— Maria Buhigas San José, arquitecta urbanista i fundadora d'Urban-Facts

Joaquim Calafí, arquitecte, director de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs

José María Baño León, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid

Joan Xirau i Serra, director adjunt de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Modera: Zaida Muxí Martínez, arquitecta, directora dels Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

11.30 h Pausa cafè

11.50 h La prevenció i els riscos penals derivats de l'exercici de les autoritats i dels funcionaris públics en l'àmbit urbanístic i en matèria de contractació

Intervenen:

Antoni Pelegrín López, fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona

Elisenda Malaret i García, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

Fermín Morales, advocat i catedràtic de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona

Òscar Capdeferro i Villagrasa, doctor de la Universitat de Barcelona. Membre de l'Institut d'Investigació TransJus de la Universitat de Barcelona

Modera: M. Assumpció Puig i Hors, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

14.00 h Cloenda a càrrec de Sebastià Grau Àvila, coordinador general de Serveis Jurídics i Administratius de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Gemma Calvet i Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona