Segon seminari internacional de transparència: El foment del bon govern

foto triptic

L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té entre els seus principals objectius la formació i la sensibilització sobre noves formes de gestió pública que garanteixin polítiques públiques obertes, transparents i efectives. Amb aquest objectiu, en el marc del programa de formació Aula de Transparència, organitza la segona edició del seminari internacional de transparència per conèixer, analitzar i debatre la manera com les realitats metropolitanes d'arreu del món afronten els reptes del govern obert.

En aquesta ocasió, el seminari abordarà tres àmbits clau que el bon govern planteja. En primer lloc, s'analitzarà el paper que han de tenir els òrgans de garantia de la transparència i el bon govern que han anat creant diverses administracions, amb funcions i capacitats no sempre coincidents, però amb la finalitat clara de prevenir el frau i promoure la integritat pública. En segon lloc, el seminari tractarà sobre les polítiques d'integritat i ètica pública i sobre els instruments pràctics de gestió dels conflictes d'interès que s'estan implementant en diverses administracions per garantir la prevalença de l'interès general i evitar que els interessos particulars dels gestors públics interfereixin en les decisions. Per últim el seminari abordarà el debat sobre els models de gestió dels serveis d'interès general o universal, valorant els pros i contres dels models de gestió privada i de remunicipalització dels serveis públics i analitzant-ne la compatibilitat amb el dret europeu de la competència.

Amb aquest seminari, l'Agència de Transparència vol promoure un diàleg entre experts, acadèmics, professionals de la gestió pública i la ciutadania en general on es combinin anàlisis jurídiques en profunditat sobre la legislació en matèria de transparència i bon govern amb reflexions amb un enfocament social i humanístic que també incorpori les aportacions de la filosofia oriental sobre els reptes de la governança democràtica al segle XXI.

Programa del II Seminari Internacional de Transparència
Col·labora:  LOGO ICAB

Inauguració a càrrec de la Excma. Sra. Ada Colau Ballano, presidenta de l'Àrea Metropoloitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona i de la Il·lma. Sra. Maria Eugència Gay, degana de l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.