3r Seminari Internacional de Transparència: Integritat publicoprivada per a una nova governança

Integritat publicoprivada per a una nova governança

L'Agència de Transparència fa tres anys que, amb la seva creació, va iniciar la tasca de dissenyar i vetllar per les polítiques de transparència i bon govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de les seves entitats vinculades i de les empreses prestadores de serveis. Entre els seus principals objectius, són essencials la formació i la sensibilització sobre noves formes de gestió pública que garanteixin polítiques públiques obertes, transparents i efectives. Amb aquest objectiu, en el marc del programa de formació Aula de Transparència, s'organitza la tercera edició del Seminari Internacional de Transparència per conèixer, analitzar i debatre la manera com les realitats d'arreu del món afronten els reptes del govern obert i les polítiques d'integritat.

En aquesta ocasió, el seminari abordarà tres àmbits clau que el bon govern planteja. En primer lloc, s'analitzarà de nou el paper que han de tenir els òrgans de garantia de la transparència i el bon govern que han anat creant diferents administracions, amb funcions i capacitats no sempre coincidents, però amb la finalitat clara de prevenir el frau i promoure la integritat pública. En segon lloc, el seminari tractarà sobre les polítiques d'integritat i ètica pública, sobre els instruments pràctics de gestió dels conflictes d'interès que s'estan implementant en diverses administracions per garantir la prevalença de l'interès general, i sobre el disseny del nou paradigma de gestió publicoprivada en el qual necessàriament s'han d'establir aliances per a la integritat. Per últim, el seminari abordarà el debat sobre el rol de la ciutadania activa, impulsora del dret d'accés, de l'alerta de la corrupció i dels models de participació en la integritat pública.

Amb aquest seminari, l'Agència de Transparència vol promoure un diàleg entre experts, acadèmics, professionals de la gestió pública i la ciutadania en general on es combinin anàlisis jurídiques en profunditat sobre la legislació en matèria de transparència i bon govern amb reflexions amb un enfocament social sobre els reptes de la governança democràtica al segle XXI.

Programa del 3r Seminari Internacional de Transparència (en català)

Programa del 3r Seminario Internacional de Transparencia (en español)

3rd International Seminar on Transparency programme (in English)

Programme du 3ème Séminaire International de la Transparence (en français)

Organitza:

Agència de Transparència de l'AMB Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya Veeduría Distrital de Bogotá Bureau de l'Inspecteur Général de la Ville de Montréal
Mairie de Paris Associació 50a50 Objectius de Desenvolupament Sostenible

Programa del seminari

Hi haurà traducció simultània català / castellà / anglès / francès.

Dijous, 8 de novembre de 2018

08.30 h Inscripcions

09.00 h Inauguració

— Excma. Sra. Maria Eugènia Gay, degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

— Hble. Sra. Ester Capella i Farré, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya

— Excma. Sra. Ada Colau Ballano, presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona

09.30 h Vetllar pel bon govern: els òrgans de control

Intervenen:

— Sra. Elia Yi Armstrong, directora de l'Oficina d'Ètica de les Nacions Unides

— Sr. Yves Charpenel, president de la Comissió de Deontologia dels càrrecs electes del Consell de París

— Sr. Miguel Àngel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

— Sr. Jaume Far Giménez, director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

Modera: Sra. Joana Ortega i Alemany, consultora en transparència i exvicepresidenta de la Generalitat de Catalunya

11.00 h Pausa-cafè


11.30 h Polítiques d'integritat pública: una estratègia integradora

Intervenen:

— Sra. Jennifer Rodgers, directora executiva del Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School , Nova York

— Sr. Issam El Abdouli, conseller de l'Alcaldia de París responsable d'assumptes jurídics, laïcitat, lluita contra les discriminacions i Drets Humans

— Sr. Javier Amorós Dorda, subdirector general del Consell de Transparència i Bon Govern d'Espanya

— Sra. Gemma Calvet i Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

— Sr. Jean-Louis Nadal, president de l'Alta Autoritat per a la Transparència de la Vida Pública de França

Modera: Sr. Ricard Gomà i Carmona, director de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

13.30 h Pausa

16.00 h Els conflictes d'interessos i la visió ètica aplicada

Intervenen:

— Sr. Joan Llinares i Gómez, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

— Sr. Luiggi Foffani, director del Departament de Jurisprudència de la Universitat de Mòdena

— Sra. Francy Alba, coordinadora de l'Equip de Transparència de la Veeduría Distrital de Bogotà

— Sra. Flor María López Laguna, directora de l'Oficina de Conflicte d'Interessos del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública d'Espanya

— Sr. Xavier Bernadí i Gil, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya

Modera: Sra. Núria Clèries i Nerín, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

18.30 h Final de la primera jornada


Divendres, 9 de novembre de 2018

9.30 h El nou paradigma publicoprivat: on som?

Intervenen:

— Sr. Dennis Gallant, president-director general de l'Autoritat dels Mercats Públics del Quebec

— Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra

— Sra. Anna Gener, vicepresidenta de 50a50 i membre del Comitè Executiu de Barcelona Global

— Sr. Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Modera: Sra. Anna Mercadé Ferrando, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona

11.00 h Pausa-cafè

11.30 h Ciutadania activa i Res publica

Intervenen:

— Sr. Ernesto Isunza, professor del Centre de Recerca i Estudis Superiors d'Antropologia Social de Mèxic

— Sra. Simona Levi, activista i representant de Xnet

— Sr. Javier Bikandi Irazabal, president de la Comissió Basca d'Accés a la Informació Pública i director de la DACIMA del Govern Basc

— Sr. José Molina Molina, president del Consell de Transparència de la Regió de Múrcia

— Sra. Marie-Françoise Lebon-Blanchard, magistrada honorària i deontòloga central de l'Ajuntament de París

Modera: Sr. Oriol Illa i Garcia, director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

13.00 h Clausura

— Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya

— Sra. Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia de Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya

— Sra. Meritxell Masó i Carbó, secretaria general del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

— Sr. Jaume Asens i Llodrà, tercer tinent d'Alcaldia i responsable de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona

14.00 h Final del seminari

Inscripcions

Agència de Transparència AMB

transparencia@amb.cat Tel. 93 112 49 41

Places limitades

Lloc: Seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)

Carrer Mallorca 283, 8a planta (sala polivalent). 08037 Barcelona

Inauguració

Inauguració del tercer seminari internacional de transparència organitzat per l'Agència de Transparència de l'AMB on van participar: Maria Eugènia Gay, degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona; Ester Capella i Farré, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Ada Colau Ballano, presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona.

Vetllar pel bon govern: els òrgans de control

En aquesta taula van participar: Elia Yi Armstrong, directora de l'Oficina d'Ètica de les Nacions Unides; Yves Charpenel, president de la Comissió de Deontologia dels càrrecs electes del Consell de París; Miguel Àngel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya; Jaume Far Giménez, director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. Moderada per Joana Ortega i Alemany, consultora en transparència i exvicepresidenta de la Generalitat de Catalunya.

Materials:

Elia Yi Armstrong, Ensuring good governance: the oversight bodies. Experience of UN Ethics Office

Yves Charpenel, La commission de déontologie du Conseil de Paris

Jaume Far, Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears

Polítiques d'integritat pública: una estratègia integradora

En aquesta taula van participar: Jennifer Rodgers, directora executiva del Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School , Nova York; Issam El Abdouli, conseller de l'Alcaldia de París responsable d'assumptes jurídics, laïcitat, lluita contra les discriminacions i Drets Humans; Javier Amorós Dorda, subdirector general del Consell de Transparència i Bon Govern d'Espanya; Gemma Calvet i Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; Jean-Louis Nadal, president de l'Alta Autoritat per a la Transparència de la Vida Pública de França. Moderada per Ricard Gomà i Carmona, director de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Materials:

Jennifer Rodgers, Integrated Oversight and Enforcement

Issam El Abdouli, Les initiatives politiques parisiennes conduites en matiere d'integrite publique

Gemma Calvet, Políticas de integridad publica. Una estrategia metropolitana

Jean-Louis Nadal, Politiques d'intégrité publique : une stratégie intégratrice

Els conflictes d'interessos i la visió ètica aplicada

En aquesta taula van participar: Joan Llinares i Gómez, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana; Luiggi Foffani, director del Departament de Jurisprudència de la Universitat de Mòdena; Francy Alba, coordinadora de l'Equip de Transparència de la Veeduría Distrital de Bogotà; Flor María López Laguna, directora de l'Oficina de Conflicte d'Interessos del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública d'Espanya; Xavier Bernadí i Gil, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Moderada per Núria Clèries i Nerín, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Materials:

Francy Alba, Los conflictos de intereses y la visión ética aplicada

El nou paradigma publicoprivat: on som?

En aquesta taula van participar: Dennis Gallant, president-director general de l'Autoritat dels Mercats Públics del Quebec; Andreu Mas-Colell, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra ; Anna Gener, vicepresidenta de 50a50 i membre del Comitè Executiu de Barcelona Global; Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Moderada per Anna Mercadé Ferrando, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Materials:

Dennis Gallant, Présentation de l'Autorité des marchés publics

Ciutadania activa i Res publica

En aquesta taula van participar: Ernesto Isunza, professor del Centre de Recerca i Estudis Superiors d'Antropologia Social de Mèxic; Simona Levi, activista i representant de Xnet; Javier Bikandi Irazabal, president de la Comissió Basca d'Accés a la Informació Pública i director de la DACIMA del Govern Basc; José Molina Molina, president del Consell de Transparència de la Regió de Múrcia; Marie-Françoise Lebon-Blanchard, magistrada honorària i deontòloga central de l'Ajuntament de París. Moderada per Oriol Illa i Garcia, director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Materials:

Ernesto Isunza-Vera, Control democrático de lo público: eje transversal anticorrupción. Reflexión desde el caso México

Javier Bikandi, Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Púbilca 2020 (Euskadi)

José Molina, Transparencia, ética y participación

José Molina, Resumen ponencia "Ciudadanía activa y res pública: transparencia, ética y participación"

Marie-Françoise Lebon-Blanchard, Citoyenneté active et Res Publica

Clausura

En aquesta cloenda van participar: Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya; Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia de Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya; Meritxell Masó i Carbó, secretaria general del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; Jaume Asens i Llodrà, tercer tinent d'Alcaldia i responsable de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona.