Lux Barcelona. Revista de Transparència Metropolitana

Revista Lux Barcelona

Llum (del llatí Lux, lucis). «Agent físic que és una de les formes d'energia, capaç d'impressionar els òrgans de la vista i que permet de veure els cossos.»

Aquesta revista, promoguda per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, vol ser un espai de trobada per a la reflexió i la generació de materials útils per al bon govern, conscient que és una prioritat treballar per un humanisme contemporani que faci seus els reptes que s'obren a les democràcies del s. XXI. Les polítiques públiques han d'anar fins a les arrels per garantir el futur d'una societat ètica i justa, i l'administració pública metropolitana, com una eina de governança per a les ciutats, no pot ignorar la regeneració democràtica. Amb la vocació de liderar-la, aquest conjunt de textos pretén aportar llum i revitalitzar la idea de la bona governança que va il·luminar el món durant la Il·lustració.

"La transparència i el govern obert són un corrent d'abast global que està transformant el funcionament de les administracions públiques d'arreu del món. Per millorar l'eficàcia i els resultats de les polítiques d'integritat pública, hem d'aprendre mútuament de les experiències i les bones pràctiques que estan impulsant els governs del món més innovadors en aquest àmbit. L'Àrea Metropolitana de Barcelona no pot restar al marge d'aquest diàleg global i vol participar-hi amb veu pròpia. La revista Lux Barcelona aspira a ser el mitjà de l'AMB des d'on es vehiculin les aportacions metropolitanes en aquest diàleg, aprofitant el gran llegat de les humanitats i amb el repte d'avançar en el bon govern i en les polítiques públiques per a les generacions futures."

Ada Colau Ballano, alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


Volums publicats:

Portada Lux Barcelona, Núm. 1 (edició en català)

Lux Barcelona

Revista de transparència metropolitana
Núm. 1. Novembre 2017
Edició en català
Portada Lux Barcelona, Núm. 1 (edición en español)

Lux Barcelona

Revista de transparencia metropolitana
Núm. 1. Noviembre 2017
Edición en español
Cover of Lux Barcelona, No. 1 (English edition)

Lux Barcelona

Metropolitan Transparency Review
No. 1. November 2017
English edition