Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Novetats

 • II Seminari Internacional de Transparència

  Data:

  L'Agència de Transparència organitza la segona edició del seminari internacional de transparència per conèixer, analitzar i debatre la manera com les realitats metropolitanes d'arreu del món afronten els reptes del govern obert.

 • El Consell Metropolità aprova inicialment el Codi Ètic i de Conducta de l'AMB

  Data:

  S'obre un període d'informació pública de 30 dies per recollir aportacions i al·legacions al text proposat.

 • Convocatòria de subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència

  Data:

  El 12 de setembre finalitza el període de presentació de sol·licituds.

 • Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans publica el Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA)

  Data:

  La publicació "La metròpoli en 100 indicadors. L'AMB en Xifres 2016" s'inscriu en la trajectòria de les quatre edicions anteriors, i és alhora una proposta d'innovació tant en el model com en el format de presentació dels indicadors.

Agenda i Novetats

Agenda