Segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a la recerca

Tornar
Ajuts a la recerca acadèmica 2020

Data:

S'obre el termini de presentació de propostes per a la concessió de subvencions per a projectes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern (2020)

AVÍS: D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queda interromput el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions a la recerca en l'àmbit de la transparència (BOPB de 10/03/2020) mentre duri l'estat d'alarma. El còmput dels terminis es reprendrà quan s'aixequi l'estat d'alarma.

Avui s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l'anunci de la segona convocatòria de subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern 2020, que va aprovar el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2020.

La convocatòria d'aquestes subvencions, que tenen la modalitat de premis, té com a finalitat principal potenciar i promoure la recerca, el coneixement, la investigació comparada en l'àmbit metropolità i la innovació, alhora que es genera una nova cultura de la transparència i el bon govern en el si de la ciutadania i les institucions metropolitanes a partir de l'aprofundiment en el compliment normatiu vigent i de les qüestions i els debats acadèmics que se'n deriven.

Les persones físiques o jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, interessades podran presentar les sol·licituds i propostes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern fins al dia 14 d'abril de 2020. L'adjudicació de les subvencions es farà mitjançant un procés de concurrència pública competitiva i es resoldrà dins del termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Aquesta convocatòria de subvencions per a la recerca, que és una iniciativa de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, està dotada amb un import de 100.000 euros que seran distribuïts entre els projectes més ben valorats, d'acord amb els criteris de puntuació establerts a les bases reguladores.