Compareixença a la ponència redactora de la llei de protecció dels alertadors

Tornar
Compareixença de Gemma Calvet a la ponència redactora de la llei de protecció dels alertadors

Data:

La directora de l'Agència de Transparència, Gemma Calvet, compareix com a experta al Parlament de Catalunya per exposar la seva visió dels sistemes de protecció als alertadors de corrupció.

La directora de l'Agencia de Transparència de l'AMB, Gemma Calvet, ha comparegut a la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya davant la ponència redactora de la Proposició de llei de protecció integral del alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat per explicar la seva experiència sobre els mecanismes de protecció i anonimat dels denunciants de la corrupció i de les garanties d'indemnitat per evitar que puguin patir represàlies.

La directora de l'Agència de Transparència ha felicitat al Parlament per aquesta iniciativa legislativa i ha assenyalat la urgència de la seva aprovació per tal de transposar en l'àmbit català la Directiva de la Unió Europea de protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret europeu. En tot cas, Calvet considera que la protecció d'alertadors s'ha d'entendre com una peça més del sistema global d'integritat pública i, en aquest sentit, ha reclamat millorar l'encaix d'aquesta llei amb el marc normatiu de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern que regula el marc institucional d'integritat pública de Catalunya.

Gemma Calvet ha explicat que, més enllà dels mecanismes de protecció de la seguretat i la indemnitat dels alertadors i denunciants, la millor mesura per prevenir les possibles represàlies que poden patir els alertadors és garantint el seu anonimat i la confidencialitat de les seves comunicacions. En aquest sentit, Gemma Calvet ha explicat que des de l'Agència de Transparència s'està impulsant l'establiment d'una bústia ètica i de bon govern a l'administració metropolitana que permetrà l'enviament d'alertes sobre males pràctiques, irregularitats o fraus que puguin tenir lloc en l'àmbit competencial de l'AMB de forma totalment anònima i permetrà mantenir la interlocució amb els alertadors sense que aquests hagin de revelar la seva identitat. Aquesta bústia ètica es basarà en el model creat per Xnet i l'Ajuntament de Barcelona que garanteix l'anonimització de la identitat, la ubicació i el tràfic de les comunicacions amb la bústia ètica.

Juntament amb Gemma Calvet, també han comparegut en la mateixa sessió el director de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, i la professora de dret administratiu de la UPF, Clara Velasco.

La Proposició de llei de protecció integral dels alertadors és una iniciativa legislativa dels grups de Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya en Comú i la CUP a partir de la proposta de la plataforma ciutadana de foment de la democràcia digital, Xnet. Els objectius d'aquesta nova regulació són consolidar els sistemes de control i denúncia d'irregularitats en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i els ens locals i instaurar un sistema de protecció integral dels denunciants i alertadors que garanteixi el seu dret a la seguretat, l'anonimat, la confidencialitat de la seva identitat, l'assessorament jurídic i la indemnitat.