L'AMB posa en marxa el seu portal de transparència

Tornar
Portal de Transparència de l'AMB

Data:

El portal de transparència vol donar compliment a les obligacions de publicitat activa previstes a la Llei de transparència

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa el seu Portal de Transparència, que ja és consultable a través del web transparencia.amb.cat. El nou portal és fruit de la feina desenvolupada els últims mesos per la nova Agència de Transparència que dirigeix la jurista Gemma Calvet. L'Agència de Transparència depèn de l' Àrea de Presidència de l'AMB.

El portal s'ha concebut com un procés continu, dinàmic i progressiu cap al ple compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern . Per primera vegada, un portal d'aquestes característiques incorpora en un mateix lloc web tota la informació de publicitat activa de l'AMB, com ara els enllaços amb les seves entitats vinculades i les seves empreses prestadores de serveis. Aquest fet facilita l'obtenció d'informació d'aquesta administració supramunicipal i garanteix alhora una millor comprensió de la mateixa. L'objectiu del portal és avançar progressivament per promoure el dret d'accés a la informació pública per part de la ciutadania, de manera que s'hi incorpora un formulari i el procediment pel qual es donarà resposta a qualsevol petició que es faci en els terminis previstos per la llei.

El desplegament d'aquest portal de transparència s'ha coordinat amb el conjunt d'empreses que depenen de l'AMB, com és el cas de l'empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la més important pel que fa a la seva estructura i dimensió. En aquest sentit, i en paral·lel, TMB també ha posat en marxa avui el seu nou portal de transparència, que ja és consultable a través del web transparencia.tmb.cat. Aquest portal, que segueix la mateixa filosofia que el de l'AMB, incorpora les dades més rellevants en matèria pressupostària i informació relacionada amb la plantilla, com ara retribucions i organigrames, a més d'informació de caràcter institucional. Properament, incorporarà més continguts en aquesta direcció, en el marc del procés que s'ha desenvolupat en els últims mesos.

Així, la posada en marxa del portal comença un camí que haurà de seguir fent passes endavant, entenent la transparència com un procés compartit i actiu i com una oportunitat per contribuir també a la millora democràtica d'aquesta administració supramunicipal.

s