Es publica la memòria de l'Agència de Transparència Metropolitana

Tornar
Memòria de l'Agència de Transparència 2015-2019

Data:

La memòria recull les actuacions desenvolupades pel servei des de la seva creació

L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana publica avui al seu lloc web la memòria del mandat 2015-2019 amb l'objecte de donar a conèixer i posar a l'abast de la ciutadania i les institucions públiques les iniciatives impulsades per aquest servei, des de la seva creació, el juliol de 2015.

El document ofereix informació de caràcter general sobre l'estructura, les funcions, els instruments emprats i l'articulació d'aquest servei en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través dels enllaços de transparència. A més a més, a banda de mostrar el treball en xarxa amb els òrgans de supervisió i garantia, també reflecteix amb exhaustivitat les tasques que s'han desenvolupat en aquest període al voltant de cinc grans eixos: dret d'accés a la informació pública; publicitat activa i retiment de comptes; integritat pública i bon govern; formació continuada i sensibilització i foment de la recerca.

D'aquesta forma, la memòria del mandat 2015-2019 pretén esdevenir una eina útil per conèixer i valorar l'actuació impulsada per aquest servei i els resultats assolits, però també per identificar els àmbits de millora i els reptes pendents que l'Àrea Metropolitana de Barcelona haurà d'afrontar durant la propera etapa en l'àmbit de la transparència, la integritat publica i el bon govern.

Podeu accedir al document complet, a través de l'enllaç següent.