Aproximació diagnòstica sobre la igualtat de dones i homes a l'AMB

Descripció de l'estat de la qüestió segons dades obertes que figuren a la web institucional

L'estudi proposa un diagnòstic sobre l'equitat de gènere en l'àmbit de l'AMB a partir de l'anàlisi de les dades publicades per la pròpia administració metropolitana.

Aproximació diagnòstica sobre la igualtat de dones i homes a l'AMB
Autor:
Mar Gaya
Editorial:
Agència de Transparència
Edición:
Informe externo
Idiomas:
Catalán
Fecha de publicación:
04/07/2017
Descargar
Descargar

Sinopsi

L'Agència de Transparència, com a responsable de l'impuls de mesures de transparència i bon govern, ha assumit la promoció de la igualtat de gènere a l'Àrea Metropolitana de Barcelona com un dels eixos d'actuació prioritaris, en el marc de la innovació en el bon govern. L'Agència doncs presenta aquesta "Aproximació diagnòstica sobre la igualtat de dones i homes a l'AMB", amb l'objectiu de donar a conèixer una aproximació de l'estat de la qüestió pel que fa a la igualtat de gènere a la institució i endegar la implantació de polítiques transversals que impliquin al personal de la plantilla de l'AMB, entitats i organismes autònoms de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.