Informació i transparència per a la millora del retiment de comptes i les polítiques públiques

Estudi participatiu per a la detecció de necessitats d'informació en relació a la realitat social en el context COVID-19 als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Informació i transparència per a la millora del retiment de comptes i les polítiques públiques.
Autor:
Entitats Catalanes d'Acció Social
Editorial:
Agència de Transparència
Edición:
Informe externo
Idiomas:
Catalán
Fecha de publicación:
18/12/2020
Descargar
Descargar

Sinopsi

El present document és el resultat d'un exercici de consulta i posada en comú de les necessitats d'informació que tenen les entitats socials que treballen amb col·lectius en situació o risc d'exclusió respecte a la realitat social, i concretament d'informació que podrien o haurien de proporcionar les administracions públiques. Ha estat realitzat per la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) per encàrrec de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb l'objectiu de conèixer aquestes necessitats d'informació, en especial respecte a les persones en situació de vulnerabilitat en el context de la covid-19. En última instància, es tracta de contribuir a la millora de les polítiques públiques que han de donar resposta a aquestes situacions.