Marc normatiu i bases tècnico-jurídiques per a l'abordatge de l'assetjament moral, sexual i per raó de sexe a la feina i en l'àmbit de l'AMB

Informe jurídic en el marc del Programa Demèter

L'estudi aborda la normativa aplicable, dóna claus per identificar les diverses tipologies d'assetjament i proposa recomanacions per abordar aquestes situacions.

Marc normatiu i bases tècnico-jurídiques per a l'abordatge de l'assetjament moral, sexual i per raó de sexe a la feina i en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Autor:
Col·lectiu AiDE
Editorial:
Agència de Transparència
Edición:
Informe externo
Idiomas:
Catalán
Fecha de publicación:
13/11/2018
Descargar
Descargar

Sinopsi

L'objecte de l'informe es concreta en l'estudi del marc normatiu d'aplicació en matèria d'assetjament laboral –sexual, per raó de sexe i moral– i dels drets bàsics i fonamentals de tota persona treballadora –com ho són el dret a la igualtat i a la no discriminació, a la dignitat, a la integritat física i moral, i a la promoció professional– i de prevenció del risc psicosocial, tot establint les bases legals que fonamenten la posició de garant que ostenta una empresa i/o l'Administració Pública davant d'aquest tipus de situacions. Finalment, s'exposen les exigències que ha de complir l'actuació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc legal i reglamentari d'aplicació, dirigida a prevenir i combatre l'assetjament laboral.