Encàrrecs de gestió

AGT3125 - Encàrrecs de gestió que se subscriguin per a la realització d'activitats de caràcter material o tècnic entre òrgans, organismes o entitats de dret públic de la mateixa administració: parts que el subscriuen, objecte, raons que justifiquen l'encàrrec, pressupost, forma de finançament, durada, obligacions econòmiques i enllaç a la publicació oficial de l'instrument de formalització.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Encàrrecs
 • Observacions:

  La plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya preveu un apartat per a la publicació d'aquesta informació, on es poden consultar els encàrrecs que l'AMB ha realitzat, des de l'any 2019 fins el 2023. La informació general de cadascun d'ells (objecte, pressupost i termini) va acompanyada del document de formalització de l'encàrrec, on s'especifiquen les condicions, les tarifes i els criteris que s'estableixen per quantificar la compensació econòmica. No obstant, no es publiquen els continguts relatius a les raons que justifiquen l'encàrrec ni tampoc a la seva forma de finançament.

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  28.12.23