Execució pressupostària trimestral

AGT2103 - Dades d'execució del pressupost de manera que se'n pugui conèixer el grau d'execució trimestral.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Execució del pressupost
 • Observacions:

  A l'apartat "pressupost" hi ha una pestanya, anomenada "Execució", que ofereix informació amb caràcter trimestral de l'execució dels pressupostos metropolitans d'ingressos i de despeses, en el seu màxim nivell de desagregació, des de l'exercici 2015. Aquesta informació es presenta en documents estructurats i en formats reutilitzables. El portal de dades obertes incorpora informació en aquesta matèria tot i que no està actualitzada.

 • Format:
  XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Servei responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Trimestralment
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23