Inventari de vehicles oficials

AGT2203 - Relació de tots els vehicles oficials (propis, llogats o cedits), incloent els dedicats als serveis públics.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Gestió patrimonial
 • Observacions:

  L’apartat del web corporatiu anomenat “gestió patrimonial” conté arxius estructurats i en format reutilitzable, sobre els vehicles i els autobusos (aquests darrers des de l'any 2020), que detallen informació diversa (descripció, data d’alta, tipus d'adquisició, naturalesa jurídica, valor comptable, marca, model i titularitat).

 • Format:
  XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Servei responsable:
  Secretaria General(Secció de Patrimoni)
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23