Liquidació del pressupost

AGT2104 - Liquidació del pressupost anual.

 • Disponibilidad:
  Total
 • Publicación:
  Pressupost de l'AMB
 • Observaciones:
  Es publiquen diversos continguts sobre la liquidació del pressupost des de l'exercici 2015 fins al de 2021, a la pestanya "liquidació" de la secció "pressupost de l'AMB": concretament, com l'any anterior, es pot consultar l'informe d'intervenció sobre la liquidació del pressupost i l'informe d'auditoria dels comptes anuals. La informació és exhaustiva, tot i que no es presenta en arxius estructurats en format reutilitzable en aquesta secció. També es pot accedir a aquesta documentació per a l'IMET.
 • Formato:
  PDF
 • Reutilización:
  No reutilitzable
 • Servicio responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualización:
  Anual
 • Fecha de esta ficha:
  14.12.22