Liquidació del pressupost

AGT2104 - Liquidació del pressupost anual.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Intervenció i fiscalització del pressupost
 • Observacions:

  Es publiquen diversos continguts sobre la liquidació del pressupost des de l'exercici 2015 fins al de 2021, a la pestanya "intervenció i fiscalització" de la secció "gestió pressupostària" del lloc web: concretament, es poden consultar els informes d'intervenció sobre la liquidació del pressupost i els decrets de presidència d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'AMB i de l'IMET. La informació és exhaustiva, tot i que no es presenta en arxius estructurats en format reutilitzable en aquesta secció. La informació sobre la desagregació de la liquidació del pressupost també es pot consultar l'execució del pressupost a 31 de desembre de cada any. L'apartat anomenat "Liquidació", que es publica en la mateixa secció que aglutina els continguts sobre la gestió pressupostària de l'AMB, no incorpora informació en aquesta matèria ja que conté el pressupost inicial d'exercicis anteriors.

 • Format:
  XLS, PDF
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Execució del pressupost
 • Servei responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23