Pressupost anual

AGT2101 - Pressupost anual, amb la descripció de les partides pressupostàries i els pressupostos de les entitats dependents o vinculades.

 • Disponibilidad:
  Total
 • Publicación:
  Pressupost de l'AMB
 • Observaciones:
  A l'apartat "economia finances", al subapartat "pressupost", es pot accedir a la informació sobre el pressupost de 2022 i a l'aprovació inicial del de 2023. La documentació es complementa amb una visualització gràfica de la classificació econòmica del pressupost per capítols i orgànica. A diferència dels anys anteriors, aquesta documentació no està disponible en format excel. Malgrat que, en aquest mateix apartat del web, a la pestanya "liquidació", es poden consultar pressupostos dels anys anteriors en format excel, la informació relativa a l'any 2021 no està disponible. 
  Pel que fa al pressupost consolidat de l'AMB, només es pot accedir a la informació per a l'any 2023, en el document anomenat "Memòria de Presidència", disponible a la pestanya del web corporatiu anomenada "Exposició pública 2023", ja que tot i que es publica anualment, la informació es reemplaça amb l'aprovació del nou pressupost. Aquesta informació no és fàcilment localitzable i no es presenta en format reutilitzable. Pel que fa al pressupost de les entitats vinculades, tampoc es poden consultar els dels anys anteriors i no es publiquen en format reutilitzable.
 • Formato:
  PDF, XLS
 • Reutilización:
  Elevat
 • Datos abiertos:
  Pressupost anual AMB
 • Servicio responsable:
  Servei de Gestió Econòmica
 • Actualización:
  Anual
 • Fecha de esta ficha:
  14.12.22