Indicador d'estabilitat pressupostària

AGT2109 - Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 • Disponibilidad:
  Elevada
 • Publicación:
  Pressupost de l'AMB
 • Observaciones:
  Es pot accedir a l'informe 2023 emès per la intervenció de l'AMB en compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, al lloc web corporatiu, a la pestanya "exposició pública", a la secció "Pressupost de l'AMB". El document avalua, en termes consolidats, el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, deute públic, període mitjà de pagament i la regla de la despesa. Aquesta informació només està disponible per a l'exercici en curs, ja que amb l'aprovació del nou pressupost es despenja la informació relativa a l'any anterior.
 • Formato:
  PDF
 • Reutilización:
  No reutilitzable
 • Servicio responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualización:
  Anual
 • Fecha de esta ficha:
  15.12.22