Termini de pagament a proveïdors

AGT2112 - Període mitjà de pagament als proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.

 • Disponibilidad:
  Total
 • Publicación:
  Pagaments
 • Observaciones:
  La secció "economia i finances" del web corporatiu conté un apartat anomenat "pagaments" que detalla la sèrie històrica del període mitjà de pagament, amb caràcter trimestral, per a l'AMB i per als ens vinculats. A més a més, també es realitza el càlcul agregat d'aquest indicador per a totes aquestes entitats. Aquesta documentació es comença a publicar en arxius estructurats en format reutilitzable des del quart trimestre de l'any 2021. En canvi, per als anys anteriors, aquesta informació només es localitza en format PDF.
 • Formato:
  HTML, PDF, XLS
 • Reutilización:
  Parcial
 • Servicio responsable:
  Tresoreria
 • Actualización:
  Trimestralment
 • Fecha de esta ficha:
  15.12.22