Termini de pagament a proveïdors

AGT2112 - Període mitjà de pagament als proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Pagaments
 • Observacions:

  La secció “economia i inversions” del web corporatiu conté un apartat anomenat “pagaments” que detalla la sèrie històrica del període mitjà de pagament, amb caràcter trimestral, per a l'AMB i per als ens vinculats des de l'any 2014. A més a més, també es realitza el càlcul agregat d’aquest indicador per a totes aquestes entitats. Aquesta documentació es comença a publicar en arxius estructurats en format reutilitzable des del quart trimestre de l'any 2021. En canvi, per als anys anteriors, aquesta informació només es localitza en format PDF.

 • Format:
  XLS, HTML, PDF
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Tresoreria
 • Actualització:
  Trimestralment
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23