Nova convocatòria de subvencions pels ajuntaments metropolitans per al foment de la transparència

New 07.04.22

El 19 de maig de 2022 finalitza el període de presentació de sol·licituds.

Un any més, l'Agència de Transparència impulsa una nova convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència, que té com a objecte principal el reforç del compliment normatiu de les lleis de transparència, mitjançant la promoció d'iniciatives innovadores que generin sinèrgies entre els governs locals i el govern metropolità. D'aquesta manera, s'aporta als ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona recursos amb aquesta finalitat.

Amb la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), el dia 7 d'abril de 2022, s'obre el període d'un mes durant el qual els ajuntaments podran presentar les sol·licituds de subvenció per a projectes que abordin aspectes com el retiment de comptes, codis ètics, bústies ètiques, portals de transparència, d'entre d'altres. El termini de presentació finalitzarà el proper 19 de maig de 2022 i l'adjudicació es farà mitjançant un procés de concurrència pública competitiva.

Aquesta convocatòria de subvencions està dotada amb un import total de 400.000 euros que es distribuirà de forma proporcional a la puntuació obtinguda amb una dotació màxima de 18.000€ per municipi i un percentatge màxim d'ajut del 90%.