Amb qui es reuneixen els mandataris de l'àrea metropolitana de Barcelona

Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern, 2021

Amb qui es reuneixen els mandataris de l'àrea metropolitana de Barcelona
Author:
Elisa Vivas Soto
Editing:
Studies
Languages:
Catalan
Publication date:
30/09/2021
Download
Download

Sinopsi

L’objectiu d’aquest projecte és fer un anàlisi de les relacions que mantenen els alcaldes i alcaldesses de l’AMB amb els grups d’interès, altrament coneguts com a lobbies o grups de pressió, mitjançant les agendes obertes d’aquests.

Aquest projecte s’ha dut a terme seguint una metodologia basada en la categorització per paraules. Les categories s’han establert agafant com a guia les del registre de grups d’interès del Departament de Justícia de la Generalitat i del portal Tipi Ciudadano. El total de reunions recollides dins del període 2019-2021 ha estat de 34.857.